dotfoxy -Privacy & AVG

Deze website wordt beheerd door dotfoxy

Als je gebruik maakt van de website van dotfoxy en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Daarnaast plaatst de website cookies op je computer. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat. Hieronder kun je lezen welke gegevens dotfoxy kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website en geldt dus voor alle bezoekers.

Cookies door dotfoxy

Dotfoxy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dotfoxy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies door derden

Bij het bezoeken van onze website dotfoxy.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

 • Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking);

 • Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking);

 • Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen);

 • Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)

 • Youtube (voor het kunnen afspelen van embedded video's)

 • Hotjar (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen);

Hoe verzamelen wij gegevens?

Als je gebruik maakt van de dotfoxy website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Dit kan gebeuren op de volgende manieren:

 • Navigeren op de website;

 • Invullen van formulieren;

 • Aanmelden voor nieuwsbrief.

Met welk doel verzamelt dotfoxy jouw gegevens?

Dotfoxy bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken met als doel het optimaliseren van de website;

 • Verzenden van een nieuwsbrief;

 • Informeren van wijzigingen van diensten en producten;

 • Het opbouwen van een contacthistorie;

 • Dotfoxy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Dotfoxy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dotfoxy.nl.

Met wie deelt dotfoxy jouw gegevens?

Dotfoxy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Jonger dan 16 jaar?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dotfoxy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Inzicht in gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door dotfoxy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dotfoxy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Dotfoxy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door dotfoxy. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@dotfoxy.nl

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer je een offerte bij dotfoxy aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:

 • Bedrijfsnaam;

 • Voor en achternaam;

 • Adres, postcode en woonplaats;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Domeinnaam;

 • IBANnummer (automatische betalingen).

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en je te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat je gegevens veilig worden opgeslagen in Europa.

Wijziging privacy statement

Dotfoxy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.